Për shtëpi

bone oferten për veti

Plani i shërbimeve

Pako Ultra
Internet + TV + sport
24.50$
në muaj
  • Internet deri në 250Mbps
  • Resiver me 220 + TV Kanale
  • Liga Sportive Ekskluzive